MOTTO:

„Gdzie usłyszysz śpiew, tam wstąp,

Tam dobre serca mają.

Źli ludzie, wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają”

J.W.Goethe  

RZPiT LOGO